Печат 94Шумен

Шумен забележителности

Читалище „Добри Войников“

Разположен е в Североизточна България, в подножието на Шуменското плато, с населени 81 хиляди души. Градът е важен транспортен възел. Първи сведения за него има от ранножелязната епоха. През вековете винаги е бил люлка на богата духовна и материална култура – тракийска, римска, византийска, българска. Мнозинството от населението на град Шумен са християни, като втората по численост религиозна общност са мюсюлманите. Шумен има добре развит културен живот, богат на паметници и археологически забележителности.Печат 94 може да се взема в една от следните най-значими забележителности в града:


Историко-археологически резерват „Шуменска крепост“

Историко-археологически резерват “Шуменска крепост”

Шуменска крепост

Историческо-архитектурният резерват се намира в парка ”Шуменско плато”, на 3 км от центъра на града. Той е много добре запазена и е най-значимият исторически и археологически обект на града. Според археолозите, тя е построена на четири платформи в ранната и късна античност, а по-късно в Средновековието е била разширена. Сред находките заслужават да се споменат: Шуменският надпис на цар Иван Шишман, където се говори за посещението на този владетел в Шумен; плочката с изображение на танцуващ мъж; надписът на „Остро… богоин“ (първият кирилски надпис в България); сграфито-керамика; букел-керамика от троянски тип; коланни апликации; златни литургични съдове; голям брой монети от почти всички периоди.

Регионален исторически музей

исторически музей Шумен забележителности

Исторически музей

Музеят е научен и културно-просветен институт, във фондовете му се съхраняват над 150 000 движими паметници на културата от халколита до наши дни, от които 15 000 са показани в 8 експозиционни зали. Периодично се експонират и временни изложби. Основан е през 1857 година като училищна музейна сбирка от възрожденеца Сава Доброплодн. Музеят има и собствено издание – „Известия на исторически музей – Шумен“, библиотека с над 25 000 единици научна литература и периодични издания, реставрационно-консервационни ателиета и фотолаборатория. Извършва проучвания на територията на Шуменския регион.

Паметник „Създатели на българската държава“

Шумен създатели на българската държава

„Създатели на българската държава“

Представлява архитектурен комплекс посветен на 1300 години от създаването на българската държава. Монументът е разположен в най-високата част на Дунавската равнина – Шуменското плато – на 500 метра н.в. и се извисява над град Шумен. пресъздава важни моменти от българската история от VII до Х в. Увенчаващият композицията знак на лъва е разположен на 52 м височина. Тежи 1000 тона и е изпълнен от 2000 елемента по-тъмен гранит. Зад опашката му има стилизирана пеперуда. В азиатската култура тя е символ на дълголетието.

Печат 95 Шумен

Томбул джамия „Шериф Халил Паша“

Томбул джамия забележителности

Томбул джамия „Шериф Халил Паша“

Най-голямата джамия в България и на второ място по големина на Балканския полуостров след тази в гр. Одрин. Комплексът на джамията се състои от основна сграда (молитвена зала), двор и пристройка, състояща се от дванадесет стаи (пансион към медресето). Джамията и комплексът около нея са построени през 1744 година. Тя е известна с името Томбул джамия, заради тумбестата форма на купола. е паметник на културата. Освен молитвен дом, тя е и много посещаван туристически обект. Комплексът е разположен на площ от 1730 м2. Работното и време е от 9:00 до 18:00 часа, без почивен ден. Печатът се дава на входа.

Печат 96 Плиска

Национален историко-археологически резерват „Плиска“

Плиска забележителности в България

Плиска

Плиска е първата столица на основаната от хан Аспарух държава, действа като такава до 893 година, когато е преместена в Преслав. 100-годишни археологически проучвания разкриват останките от „външен“ и „вътрешен“ град, Тронна палата, Малък дворец, езически храм, дворцова черква, водохранилище, бани, стопански и жилищни постройки, а на 1,5 км от Източната порта – основите на внушителен катедрален храм – Голямата базилика. Разкритите останки са консервирани и по същество представляват музей на открито. Находки от резервата, показани в музейната експозиция, представят бита, материална и духовна култура на жителите на старата столица.

Историко-археологическият резерват се намира на 28 км североизточно от град Шумен и на 2 км от съвременният град Плиска.

(ПРОЧЕТЕТЕ ЗА ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ СТОЛИЦИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА ДО ДНЕС)

Печат 97 Мадара

Археологически резерват Мадара

Мадара основателно е наречена „Българската Троя“, поради богатството на откритите археологически паметници датирани от IV хил. преди Христа до XV век. Най-забележителния паметник в резервата е уникалният скален релеф Мадарски конник. Единствен в Европа, той е образец на старобългарското изкуство и символизира мощта и величието на българската държава. Надписите около него, изписани на гръцки език, разкриват подвизите на трима български ханове – Тервел, Крумесис и Омуртаг. Мадарският конник е обявен от ЮНЕСКО за паметник със световно значение. Тук могат да се видят още светилища, езическо капище, християнски черкви, параклиси.

Печат 98 Велики Преслав

Национален историко-археологически резерват и музей Велики Преслав

Велики Преслав Златната църква забележителности

Златната църква

Велики Преслав е втората българска столица (от 893 до 969 година). Градът е възникнал през първата половина на IX век по време на управлението на хан Омуртаг като военен лагер с укрепен дворец и гарнизон. За столица я провъзгласява цар Симеон. Велики Преслав има същите конструкции на портите, кулите и стените като тези на Плиска. Цар Симеон Велики превърнал града в най-величествения град на цяла югоизточна Европа (епохата на “Златния век“). Най-великите хора на перото са работили тук – Йоан Екзарх, Черноризец Храбър, Константин Преславски, Презвитер Кузма. На територията на резервата и неговата околност са открити десетки недвижими паметници, а в експозицията на музея могат да се видят оригинални произведения на старобългарското и средновизантийско изкуство. Сред тях са шедьоври като иконата на Св. Теодор, Преславското златно съкровище и Керамичният иконостас от Дворцовия манастир, уникална колекция от оловни печати, ценна сбирка от епиграфски паметници.

(ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ И С ДРУГИ НЕВЕРОЯТНИ БЪЛГАРСКИ ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ)