Печат 99 Ямбол

Античен град Кабиле

Kabile-ямбол

археологически резерват Кабиле

Възникнал е още в предримската епоха. През 341 г. пр.н.е. градът е завладян от армията на Филип Македонски, а по-късно влиза в състава на империята на Александър Македонски. За града се споменава в трудовете на 14 древни автори, като най-ранния от тях описва превземането на града от Филип Македонски.

През 3 век пр.н.е. е част от територията управлявана от траките. Гръцкият автор Лампсак през II век описва града като хорион, т.е. укрепен град, намиращ се в средата на Тракия до р.Тунджа.

Разгледайте снимки от археологическия резерват и историческия музей в Ямбол.

Исторически музей

исторически музей Ямбол

исторически музей

Ямболският исторически музей дължи създаването си на безкористната, събирателска и проучвателска дейност на местни интелектуалци положили основите на историческите проучвания за региона. Още през 1886 г. в трикласното мъжко училище в Ямбол по инициатива на проф. Петър Нойков е учредена първата музейна сбирка. Археологическото ученическо дружество “Диана” (основано 1925 г.) през 1926 г. също подрежда музейна сбирка. По това време известни местни интелектуалци основават гражданско археологическо дружество “Диамполис”, което развива активна дейност в областта на археологията и етнографията. Събраните от тези дружества експонати се съхраняват до 1936 г. в сградата на ямболската педагогическа гимназия. През 1948 г. отдел “Музеи и галерии” при Комитета за наука, изкуство и култура с писмо предлага на ГНС-Ямбол да предвиди в бюджета си за 1949 г. службата “Асистент по старините” и помещение за музей.

Работно време: Понеделник – Петък: от 08:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00
Събота/Неделя: Почивни дни (работи се само по предварителна заявка)

Печат 100 Елхово

Разположен на левия бряг на река Тунджа в югоизточната част на Тракийската низина. Градът съществува от времето на траките под името Орудица. Римляните са го наричали Орудица ад Бургум а славяните Йоаница и Яница и по-късно Елхово. Основна религия: източно-православно християнство. В града има православен храм – черквата „Свети Димитър Солунски“.

Етнографски музей

Елхово Етнографски музей забележителности

Етнографски музей

Музеят е основан през 1958 година, във фонда му се съхраняват над 22 000 експоната, които запознават посетителите с характерните поминъци на населението от края на XIX и началото на XX век, като земеделие, животновъдство, лозарство, тютюнопроизводство, лов и риболов, както и някои традиционни занаяти, с жилището и жилищната уредба на българите от същото време. Също така са изложено традиционното облекло на населението от Югоизточна България от края на XIX век и традиционните празници и обичаи (сватба, кукерски игри, коледуване, лазаруване). Музеят има документален и фотоархив, в които се пазят над 8000 оригинални документи и снимки, свързани с развитието на Елховския край от Освобождението насам.

(ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ И С ДРУГИ НЕВЕРОЯТНИ БЪЛГАРСКИ ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ)